Plzeň > Městské sady > Kopeckého sady (2)

GPS: 49°23'42.45N, 15°35'35.459E

Lokalita: Plzeň

Historické centrum Plzně je ze tří čtvrtin obklopeno pásem sadů, které vznikaly od samého počátku 19. století na místech zbouraných městských hradeb a zasypaného vodního příkopu. V prostředí vzrostlých stromů a zajímavých parkových úprav jsou ve Smetanových, Kopeckého, Šafaříkových a Křižíkových sadech umístěny sochy a pomníky připomínající významné osobnosti města.

Map