Plzeň

Město Nová Plzeň bylo založeno na příkaz českého krále Václava II. roku 1295 na soutoku řek Radbuzy, Mže, Úhlavy a Úslavy. Od počátku se stalo důležitým obchodním střediskem na významné křižovatce cest do Norimberka a Řezna. Rozlohou (ve 14. stol. 20 ha, 290 domů a 3 000 obyvatel) po Praze a Kutné Hoře třetí největší město v Čechách. V 16. stol. významné působení italských stavitelů. V letech 1599 – 1600 Plzeň dočasně sídlem římského císaře a českého krále Rudolfa II. V období českého stavovského povstání Plzeň obléhána a r. 1618 dobyta vojsky Mansfelda. Konec 17. stol. v Plzni spojen s barokem a se jmény stavitele Jakuba Augustona a sochaře Kristiána Widmana. Historické jádro města (půdorysnou strukturou do značné míry totožné s celým původním gotickým městem) v r. 1989 prohlášeno městskou památkovou rezervací.

V první polovině 19. stol. mohutný rozvoj města, v r. 1842 založen Měšťanský pivovar a v tomtéž období strojírenský podnik Škoda. Dnes v Plzni 165 000 obyvatel, sídlo Západočeské univerzity a biskupství.

Bolevecké rybníky

Rozhledna Krkavec

Strouha - výstava

Techmania Science Center

Vánoční strom

Vodárenská věž

Patton Memorial Pilsen

Měšťanská beseda

Západočeské muzeum

Národopisné muzeum Plzeňska

Pivovarské muzeum

Pivovar Plzeňský Prazdroj

Památník obětem zla

Městské sady

Plzeňské podzemí

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Plzeňská radnice

Divadlo Josefa Kajetána Tyla

Velká synagoga

Katedrála sv. Bartoloměje

Náměstí Republiky

Vlakové nádraží Plzeň

Pivovar Purkmistr

Rozhledna Chlum

Rozhledna Sylvánský vrch