Plzeň > Plzeňské podzemí

Lokalita: Plzeň

Plzeňské podzemí vznikalo postupně již od založení města. Sklepy a chodby sloužily nejen jako zásobárna potravin, ale v čase ohrožení poskytovaly i úkryt a únikové cesty z obleženého města. Dnes se systém navzájem propojených podzemních chodeb táhne ve 2 až 3 patrech pod celým historickým jádrem Plzně v délce nejméně 17 km a jsou v něm prezentovány archeologické nálezy. Součástí prohlídkového okruhu v délce 800 m je také funkční replika vodního kola a expozice knihtisku.