Vintířova stezka > Zřícenina hradu Prácheň

Lokalita: Velké Hydčice