Vintířova stezka > Kostel sv. Klimenta

Lokalita: Velké Hydčice