Vintířova stezka > Kaple sv. Anděla Strážce - rohová kaple

Lokalita: Sušice