Dobřany > Kostel sv. Mikuláše

Lokalita: Dobřany

Farní kostel sv. Mikuláše je původně gotická, orientovaná stavba bez věže, barokně upravena stojí stranou od středu náměstí. Kostel je středověkého původu, připomínám je již k roku 1259, v 17. století byl dvakrát přestavován. Do konečné podoby obdélného jednolodí s lodí zaklenutou valně s pásy a kněžištěm, tvořeným dvěma plackovými poli s lunetami v trojbočně řešeném závěru, jež vystavěl stavitel Martin Glaser radikální pozdně barokní přestavbou v letech 1756 až 1758.