Plasy > Muzeum Litiny > Expozice (2)

Lokalita: Plasy

V letech 1827 - 1829 vystavěl kníže Metternich v Plasích železárnu. Velkou část výrobků tvořila litina strojní a užitková, funerální ale i do módy přicházející litina umělecká. V sedmdesátých letech 19. století se výroba kvůli vysokým nákladům na dovoz rudy začala prodražovat. Při velké povodni v roce 1872 byla huť značně poškozena a v roce 1875 byl provoz železárny zastaven. Postupem času byly objekty prodávány, případně bourány na stavební materiál. Až v roce 1963 byla huť prohlášena za technickou památku. Koncem 90. let město Plasy přijalo projekt záchrany plaské hutě. Opravila se hlavní budova, zachránila se umělecká litina. V roce 2004 byla zřízena i výstavní síň, která je zaměřena na historii plaské hutě a výrobků z litiny.