Tachov > Rozhledna Vysoká > Pod rozhlednou

Lokalita: Tachov