Prášily

Březník (1006 m)

Kaple sv. Vintíře

Kůrovec na Šumavě

Prášilské jezero

Vintířova skála

Poledník